/ / / / / [0]
.

- 4 : 3


UKU 001184/97,
Grushevskaya I.G.

III-I-664,
..
-
-50-77/91,
.
- 1, - 2

82-86,
- ,
- 2
-
235-90,
..
Ua.Ch
- 1, - 1
-
127-89,
..
- 1, - 1
-
02-88,
- 1

51-86,

UKU.002058/96 / 512/94,
Kuydich O.I.

UKU.R.00196/00 / 450/92,
Sribnyak I.

277-90,

066-89,
..

UKU.004588/00 / III-I-00030/91,
Vovk V.E.
Show winner
- 1, - 1

149-82 () / RKF 0021259,
-
110-84,
05.08.2013     
:
:
:
20.07.1996
No :
UKU 001184/97
:
:
:
Kuydich O.I., Striy
:
Grushevskaya I.G.
:
:
4
1
 
. Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2017 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 17, March 2004